Uvoľňovanie emócií a stresu – hlbšia práca so „Svalom duše“

Psoas sval dušePsoas, alebo štvorhlavý driekový sval, je považovaný za omnoho viac ako len sval, ktorého úlohou je stabilizovať trup.

Podľa Liz Koch, je to orgán vnímania tvorený bio-inteligentným spojivovým tkanivom a doslova stelesňuje náš najhlbší pud na prežitie, a čo je snáď ešte významnejšie, našu základnú túžbu rozvíjať sa, zľahka povedané, kvitnúť.

Tento sval je dôležitý nielen pre správne držanie tela, ale aj pre naše celkové zdravie, vitalitu, energiu a emocionálnu stabilitu. 

Psoas je najhlbším svalom ľudského tela, ktorý vplýva na rovnováhu kostry, silu, flexibilitu, mobilitu kĺbov, rozsah pohybu a fungovanie vitálnych orgánov. Rastie z bokov chrbtice z dvanásteho hrudného stavca (Th12) od každého z piatich stavcov driekovej chrbtice. Odtiaľ sa ťahá smerom dolu cez brušnú dutinu, prechádza panvou a napája sa na stehennú kosť.   Je to sval, ktorý priamo spája chrbticu s nohami, používame ho pri kráčaní a udržuje nás vo vzpriamenej pozícií. Stabilizuje chrbticu a vytvára v brušnej dutine mušľovitý priestor pre naše vitálne orgány. Psoas je taktiež spojený cez spojivové tkanivo (fasciu) na bránicu, čo má vplyv na náš dych a reflex strachu. Deje sa to, pretože psoas je priamo napojený na „plazí mozog“.

Moderný životný štýl, ktorý využíva adrenalín zo sympatického nervového systému na to aby sme zvládali rýchlosť tejto doby, chronicky zaťažuje a sťahuje psoas. V angličtine poznáme výraz „the fight or flight response“, ktorý súvisí s reakciou mozgu na nebezpečenstvo. Psoas nám pomôže vstúpiť do situácie a čeliť jej, alebo sa schúliť do klbka a ochrániť sa. Ak neustále namáhame psoas neustálymi kontrakciami ako odozvu na stresujúce situácie a napätie počas dňa, ktoré zažíva mnoho z nás, môže to mať za následok skracovanie psoasu a priniesť zdravotné problémy ako bolesť spodného chrbta, menštruačné bolesti, neplodnosť, problémy s platničkami, skolióza, degenerácia bedrového kĺbu, zápal sedacieho nervu, bolesť kolien a problémy s trávením.

Stiahnutý a napätý psoas nespôsobuje iba problémy týkajúce sa držania tela, ale priamo vplýva aj na orgány, prúdenie tekutín v tele, vytvára tlak na nervový systém a obmedzuje bráničné dýchanie. Bránica je taktiež považovaná za veľmi dôležitý „duchovný sval“, ktorému je prikladaný nemalý význam v uvoľňovaní nežiaducich emócií a myšlienok. Uvoľnenie bránice a psoasu môžeme teda považovať za základné kroky k zlepšeniu nášho fyzického, ale aj mentálneho zdravia.

Psoas je úzko prepojený s veľmi základnými fyzickými a emocionálnymi reakciami. Chronicky stuhnutý psoas neustále signalizuje telu, že ste v nebezpečenstve, čo postupne vyčerpáva nadobličky a oslabuje imunitný systém.

Tri vrstvy mozgu:Psoas sval duše

Najmladšia časť mozgu (mozgová kôra) riadi učenie, abstraktné myslenie, dokáže si predstavovať budúcnosť a tvorí vízie. Stredne stará časť, limbický systém riadi emócie a tretia, najstaršia časť mozgu, mozgový kmeň, riadi pudy. Antropológ Clotaire Rapaille nazýva túto časť plazím mozgom, pretože sú to časti mozgu, ktoré sú u plazov nezmenené už vyše 200 miliónov rokov. Najsilnejšími pudmi, ktoré riadi plazí mozog (aj u ľudí) sú pud sebazáchovy a sexuálny (reprodukčný) pud. Na pochopenie ľudského správania je dôležité si uvedomiť, že čím staršia je časť mozgu, tým silnejšia je pri podvedomom správaní sa vo vzťahu ku všetkému.

Na našu smolu plazia a emocionálna časť mozgu mali na vytvorenie dokonalej súhry 200 až 300 miliónov rokov, kým emocionálny mozog so šedou kôrou stále ešte len hľadajú efektívnu súhru (ako často sa nám silné emócie derú „na pomoc“ práve v momente, keď potrebujeme len pokoj a rozvahu), keďže majú za sebou len necelé 2 milióny rokov spolupráce.

Psoas sval dušeLiz Koch verí, že k napätiu v psoase napomáha rada vecí, ktoré prináša nielen moderný spôsob života, od sedadiel v aute, cez úzke oblečenie  až k stoličkám a nevhodným topánkam, ktoré nás obmedzujú v našich pre telo prirodzených pohyboch.

Prvým krokom ku kultivácii zdravého psoasu je potrebné uvoľniť nepotrebné napätie. Avšak úmyslom práce so psoasom nie je kontrola svalu, ale kultivácia uvedomovania si tohto svalu a vnímanie správ vychádzajúcich z týchto miest. Toto si vyžaduje našu vedomú voľbu stať sa somaticky vnímavým.

Uvoľnený psoas nám napomáha k pocitom hravosti a kreativite. Namiesto napätého psoasu, ktorý je pripravený bojovať alebo utekať, uvoľnený psoas je naopak pripravený sa natiahnuť a otvoriť, tancovať. V mnohých jogových pozíciách, ako napríklad Strom, sa stehná nedokážu plne vyrotovať pokiaľ náš psoas je stiahnutý a napätý.

Posilnením a uvoľnením psoasu môžeme postupne kultivovať naše vitálne energie tým, že sa znovunapojíme na zdroj našej životnej energie. V Taoistickej tradícií sa nazýva psoas „sval duše“. Tento sval obklopuje spodný „tan-tien“ – jeden z hlavných energetických centier tela, ktorému sa vo východných systémoch a metódach sebarozvoja prikláda nemalý význam. Silný a flexibilný psoas nás uzemňuje a pritom umožňuje jemným ozdravným energiám prúdiť kosťami, svalmi a kĺbmi. Prepája nás s naším vedomým Ja, napája na Zem ako aj na hviezdy, umožňuje prúdom energií liečiť fyzické telo, emócie ale aj nášho ducha.

Bibliografia:

Nolson D. (2011, 23 .March), The Psoas – Muscle of the Soul, BodyDivineYoga.com, 26.február 2013 z http://bodydivineyoga.wordpress.com
Clotaire Rapaille: The Culture Code. An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do, Broadway (2007), 224 s.
Koch L. (2013, February ), The Psoas is: , YogaJournal.com,  26.február 2013 z http://www.yogajournal.com.

KTO JE MAŤO ĎURIŠ?

Cestou sebarozvoja som sa rozhodol ísť v roku 2006. V tom čase ma motivoval najmä zhoršujúci sa zdravotný stav. Volala ma silná chuť cítiť sa lepšie a stabilnejšie na všetkých úrovniach. V tom čase som našiel pomoc v prepracovaných východných systémoch. Lákala ma ich logika, komplexnosť, otvorenosť a vyváženosť. Ich postoj k ľudskému zdraviu a bytiu ako takému. Efektívnosť praktikovania týchto metód mi zmenila pohľad na život a vo veľkej miere aj pohľad na seba samého. Môj vonkajší, ale aj vnútorný život začal byť plnší a paradoxne sa v ňom začal tvoriť nový priestor. Nebolo to vždy ľahké, ale pre mňa to bolo zrazu pravdivejšie a úprimnejšie prežívanie svojho života. Odvtedy intenzívne študujem tieto metódy hlbšie.

Okrem potenciálu tejto pradávnej múdrosti však verím tiež v hlbokú liečivú silu obyčajnej fyzickej aktivity. Preto som sa rozhodol vyštudovať Health & Physical Activity Foundation Degree na Boltonskej Univerzite vo Veľkej Británii (2008-2010). Tento relatívne nový smer sa zaoberá rozvojom zdravia v našej spoločnosti cez fyzickú aktivitu a umenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú touto problematikou veria v zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia jedinca, a tak aj celej spoločnosti, práve cez pravidelnú fyzickú aktivitu, umenie a sociálnu inklúziu. Silný zámer sa kladie na rozvoj detí a mládeže, prácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a slabšími sociálnymi skupinami, boj s obezitou a rastúcim percentom mentálnych ochorení, no a v neposlednom rade liečenie rodiny ako takej pomocou zmeny správania jej členov.

Na mojej ceste sa výrazne inšpirujem systémom jogy a tak som sa v roku 2008 rozhodol študovať u učiteľa Bharata Shettyho (Mysore, India) a stal sa kvalifikovaným jogovým inštruktorom pod záštitou Yoga Alliance.  V roku 2011 som začal študovať Svastha jogovú terapiu v Prahe. Hlboko transformatínvy tréning trval do roku 2014 pod skvelým vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena (The Svastha Yoga Institute). Od roku 2015 som vo výcviku – Grof Transpersonal Training, ktorý je zameraný na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie, ktoré dlhoročne systematizoval Stanislav Grof so svojou ženou Christinou. Venujem sa štúdiu bojových umení, kranio-sakrálnej terapiie, tanca a pohybu ako takého. Hľadám a citlivo spájam spoločnú esenciu rôznych systémov. Ich logiku, ktorá inteligentne prepája a vzájomne podporuje zdanlivo rôzne metódy sebarozvoja a zdravia.  Spájajúcou esenciou systémov, ktorým sa venujem je kontaktovanie svojho Vnútorného liečiteľa a učiteľa.

Hodiny, workshopy a osobné konzultácie, ktoré vediem sú zamerané na integrovaný prístup, kde je pozornosť zameraná na unikátne individuálne potreby a zámer človeka. Dôraz je kladený na prehlbovanie hlbšej všímavosti, integráciu techník  s bežným životom a rozvíjanie pokojnej mysle.