Ochrana osobných údajov

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ
KRYSTALIA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56784/L so sídlom:
Na Veľký Diel 10
Žilina 010 01
Slovenská republika

IČO: 46 690 263
DIČ: 2023530795
IČ DPH: SK2023530795

Email: krystalia@krystalia.sk
Web: www.krystalia.sk
Telefón: 041/5630028

Dotknutá osoba/zákazník
Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v obchodnej prevádzke KRYSTALIA na adrese sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť KRYSTALIA spracováva osobné údaje svojich zákazníkov buď za účelom dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, alebo za účelom realizácie služieb, ktoré poskytuje v rámci svojej živnosti.

Údaje poskytnuté pri realizácii kúpnej zmluvy, objednávky, zákazky alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.krystalia.sk)

Aby bola spoločnosť KRYSTALIA schopná zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie dodania tovaru/služby, ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov predajne a svojich internetových stránok, môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:
– meno, priezvisko
– emailovú adresu
– telefónne číslo
– adresu

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie dodania tovaru/služby, realizáciu zákazky, resp. objednávky zo strany zákazníka.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť prostredníctvom rezervačného systému

Spoločnosť KRYSTALIA na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com) a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.krystalia.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému nám zákazník poskytuje tieto údaje:
– meno, priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo

KRYSTALIA tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

Použitie osobných údajov na účely marketingu – Krystalia Newsletter

Spoločnosť na účely marketingu, t.j. rozposielanie informačných emailov, využíva služby MailChimpu (www.mailchimp.com). Na tieto účely môže spracúvať nasledovné údaje svojich zákazníkov:
– meno, priezvisko
– emailová adresa

Prihlásenie k odberu noviniek informujúcich o činnosti našej predajne a o službách, ktoré ponúkame, je možné na našej internetovej stránke www.krystalia.sk. Pokiaľ máte záujem o odoberanie noviniek o našej činnosti prostredníctvom informačných emailov, je potrebné zaškrtnúť v prihlasovacom formulári tlačidlo „Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) na účely zasielania newslettera“. Len na základe tohto súhlasu Vám budeme môcť zasielať informácie, o ktoré máte záujem. Pokiaľ nám neudelíte súhlas k zasielaniu informačných emailov, Vaša emailová adresa bude vymazaná.

Prihlásenie k odberu noviniek je dobrovoľné a realizuje sa len na základe súhlasu od klienta. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v emaili alebo nás môžete kontaktovať mailom na krystalia@www.krystalia.sk.

Súbory cookies

Spoločnosť KRYSTALIA môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

V súčasnosti na našich stránkach využívame len analytické cookies prostredníctvom Google Analytics (_gat, _gid, _ga).

Pri návšteve webových stránok spoločnosti KRYSTALIA je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (napr. rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

Zmena a výmaz osobných údajov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zmenu, prípadne výmaz osobných údajov. V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Spoločnosť KRYSTALIA neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, MailChimp, Websupport, rezervačný systém Calendiari).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť KRYSTALIA na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018. Spôsob ochrany a zabezpečenia osobných údajov klientov v súlade so zákonom ustanovuje spoločnosť vo svojich interných bezpečnostných smerniciach.

';