Lapač snov. Indiánsky amulet, alebo pozostatok bájnej Atlantídy?

Hovorí sa, že amulety a posvätné symboly nás sprevádzajú a ochraňujú, spájajú nás s našou podstatou a učia nás vnímať to, kým skutočne sme. Lapač snov je bezpochyby jedným z týchto mocných symbolov. Premýšľali ste už niekedy nad tým, odkiaľ tento predmet pochádza a aký má význam?

Čo je to lapač snov?

lapač snovPomenovanie lapač snov označuje vypletaný kruh pripomínajúci pavučinu, ktorý je zdobený pierkami, korálikmi či inými prírodnými ozdobami. Lapače sa preto tiež často označujú ako „pavučiny snov“, alebo „posvätné obruče“. Moderné lapače snov sa zdobia rôznymi spôsobmi, najčastejšie sa však na zdobenie používajú pierka, stužky, koráliky, drievka či iné posvätné predmety. Tradičné lapače sa vyrábali len z čisto prírodných materiálov ako je drevo, koža a pierka – jednoducho z toho, čo sa dalo nájsť v prírode.

Symbolika a pôvod pavučiny snov

lapač snov

Keďže lapač snov je symbol, ktorý sa rýchlo rozšíril medzi množstvo indiánskych kmeňov, tento amulet v sebe ukrýva veľmi veľa významov. Asi najčastejšie sa však používa ako talizman, ktorý prináša ochranu a pokojný spánok. Hovorí sa, že keď lapač umiestnime k posteli alebo blízko miesta, kde spíme, pri prvých ranných lúčoch svetla jeho pavučina a koráliky zachytia všetky zlé sny a cez pierka k nám skĺznu len tie dobré. Mnohé príbehy hovoria o lapačoch ako amuletoch, ktoré dávajú matky svojim deťom na ochranu, iné zas o ich použití na harmonizáciu energie v priestore.

Vďaka svojmu indiánskemu pôvodu má každá časť tohto originálneho predmetu svoj význam. Viete, čo reprezentujú jednotlivé časti lapača snov?

Kruh: symbolizuje kolobeh života, životný cyklus, Slnko a Mesiac

Sieť: podobá sa pavučine, zachytáva všetko zlé a chráni nás pred negatívnymi silami

Pierka: slúžia ako rebrík, po ktorom sa k nám ľahko dostanú všetky dobré sny a vízie

Koráliky: symbolizujú pavúka, ktorý tká sieť, ale aj dobré sny, ktoré ostávajú zachytené v sieti lapača (Horeftari, J. 2016).

Symbolika týchto amuletov vychádza z mnohých indiánskych legiend a aj keď sa pôvod „pavučiny snov“ pripisuje indiánskym kmeňom vo všeobecnosti, stopy po pôvode lapačov nás bližšie privedú najmä k dvom kmeňom severnej Ameriky.

Indiánske legendy a Pavúčia žena

lapač snovOdžibwejovia pre lapač snov používajú slovo asabikeshiinh a v preklade znamená pavúk. Toto zviera považujú za symbol ochrany a bezpečia. Ich legenda hovorí o tzv. Pavúčej žene, duchovnej ochrankyni kmeňa, ktorá mala za úlohu dohliadať na všetkých jeho členov. Ako sa kmeň začal pomaly rozrastať a osídľovať čoraz väčšie územie, Pavúčia žena vyrobila prvý lapač snov, ktorý mohol ochraňovať aj tých, ktorý žili ďaleko od nej. Odvtedy všetky matky a staré matky kmeňa začali pre svoje deti vyrábať ochranné amulety – lapače snov – aby aj na diaľku ochraňovali ich deti a rodiny (Shabi, 2016).

Lakotská legenda rozpráva príbeh starého šamana, ktorý mal pri svojich modlitbách na vrchole hory víziu. Zjavila sa mu Iktomi, posvätná postava Lakotskej mytológie, ako Pavúčia žena, a prehovorila k nemu posvätným jazykom. Počas toho, ako Iktomi rozprávala, vzala do ruky vŕbové prútiky, konské vlasy, pierka a koráliky, a začala pliesť sieť. Ako plietla, rozprávala šamanovi o cykle života, o tom, ako sa rodíme, rastieme, dospievame, starneme a keď sme starí, opäť sme ako deti. „To je kolobeh života a takto sa uzatvára“, povedala mu.

Ako Iktomi pokračovala v rozprávaní, hovorila o silách, ktoré ovplyvňujú náš život. Keď počúvame dobré sily, pôjdeme tým správnym smerom. Pokiaľ ale budeme počúvať tie zlé, môžu nám ublížiť alebo sa vydáme smerom nesprávnym. Tieto smery môžu buď pomôcť udržať harmóniu v prírode, alebo ju naopak obmedzovať. Je len na nás, ktoré z nich si vyberieme a akým spôsobom budeme žiť. Pokiaľ  si vyberieme dobré sily, Veľký Duch nám bude pomáhať napĺňať naše ciele, sny i vízie.

Keď Pavúčia žena dorozprávala, podala šamanovi sieť a povedala mu: „Pozri, táto sieť je dokonalý kruh a v jeho strede je diera. Používaj ju pre seba aj svoj ľud, pomôže vám dosiahnuť ciele, ktoré si stanovíte a zhmotniť všetky vaše sny a vízie. Keď budete veriť v silu Veľkého Ducha, táto sieť zachytí všetko pozitívne a to zlé vždy prekĺzne dierou v jej strede*.“

A tak šaman priniesol Iktomino posolstvo svojmu ľudu. Odvtedy Lakoti používajú lapače snov ako siete svojho života (Akta Lakota Museum and Cultural Center, 2018).

*  niektoré kmene používajú interpretáciu, že všetko zlé sa zachytí v sieti a to dobré k nám skĺzne cez pierka a dieru v strede lapača. 

Posvätný symbol bájnej Atlantídy?

Okrem indiánskych legiend nájdeme zmienku o lapačoch snov aj v textoch o bájnej Atlantíde. Podľa D. Cooper (2013, s. 235) Atlantskí veľkňazi využívali lapače snov pri výklade snov, pretože mali schopnosť z ich siete vytiahnuť presne to, čo potrebovali,  aby dokázali ľuďom pomôcť a liečiť ich.

Hovorí sa, že tento symbol do domorodej americkej kultúry priniesol práve Atlantský veľkňaz Imhotep, ktorý patril do kmeňa Čerokíjov. Keď opúšťal Atlantídu, tradícia lapača snov bola jednou z tých, ktoré si so sebou vzal. Čerokíjovia sa často označujú ako „strážcovia pradávnej múdrosti Zeme“, ktorí nás učia vážiť si prírodu a pripomínajú nám, že Matka Zem nám nepatrí. To my sme jej hosťami a preto by sme jej mali preukazovať patričnú úctu a vďačnosť. Možno práve vďaka tomuto atlantskému posolstvu priniesol kmeň Čírokíjov na západ šamanizmus a schopnosť pracovať so snami (Cooper, 2013, s.234).

Pohľad na magický lapač snov zaliaty slnečnými lúčmi a jeho pierka vejúce vo vetre je pre mnohých zážitkom, ktorý vždy vyčarí úsmev na tvári a prináša pokoj a mier do duše. Možno je to tým, že si staré duše spomínajú na dávne príbehy o Pavúčej žene či čisté energie Atlantídy a túžia opäť pocítiť silu dávnych príbehov a tradícií. Ktovie. Každopádne je to zážitok slobody a vedomia, že na každom kúsku našej cesty sme vedení a chránení, že všetko má svoj význam a život je dokonalý práve vo svojej nedokonalosti a nepredvídateľnosti ❤

Autor článku: Michaela Berková

lapač snov

Naša ponuka originálnych lapačov snov

Zdroje:

SHABI, K. 2016. Dreamcatcher Meaning: History, Legend & Origins of Dream Catchers. [online]. 2016. [citované 2018-01-26] Dostupné na: <http://legomenon.com/dreamcatcher-meaning-legend-history-origins.html>

Akta Lakota Museum and Cultural Center. 2018. Legend of the Dreamcatcher. [online]. 2018. [citované 2018-01-26] Dostupné na: <http://aktalakota.stjo.org/site/News2?page=NewsArticle&id=8820>

HOREFTARI, J. 2016. Dreamcatchers: Legends and Meanings. [online] 2016. [citované 2018-01-30] Dostupné na: < http://art-sheep.com/dream-catchers-legends-and-meanings/>

COOPER, D. – HUTTON, S. 2013. Moudrost Atlantidy. Olomouc: Fontána, 2013. 248 s. ISBN 978-80-7336-104-4.