Marguerite Lalèyê – Žena Zeme, ktorá lieči hlasom

Marguerite Laleye

„Múdrosť a sloboda tvoriť sú v každom z nás. Čakajú len naše povolenie, aby sa prejavili.“

Marguerite Lalèyê

Marguerite Lalèyê je beninského pôvodu a už 22 rokov žije vo švajčiarskom mestečku Fribourg. Narodila sa 20 júla 1973 v Lubumbashi v Konžskej demokratickej republike. Pred príchodom do Švajčiarska ju osud zavial najprv do Mauritánie a potom do Senegalu, kde boli jej maľby po prvý krát vystavené v kultúrnom centre v Saint-Louis. Potom sa postupne k maľbe pridal tanec, hudba a intuitívny spev.

Marguerite Laleye Oshoun

Dielňa Oshoun

V roku 2008 založila v centre Fribourgu umeleckú dielňu Oshoun. Jej názov je inšpirovaný bohyňou Oshoun, ktorá je bohyňou vôd, riek a potokov. Oshoun žije v rieke a zhmotňuje lásku, krásu, nehu a plodnosť. Je tiež patrónkou kultúry a umenia. Toto nádherné miesto vzniklo z túžby vytvoriť priestor, kde sa spájajú rôzne svety a kde je pomocou tanca, hudby a maľovania možné objaviť a znovu sa napojiť na svoju dušu a telo. Je to miesto spolutvorenia, kde odvaha byť sám sebou je vítaná, kde sa liečia zranenia duše, kde sa rozvíja intuícia a tvorivosť, kde sa objavujú nekonečné podoby hlasu duše.

Jej životné skúsenosti, jej korene, silné prepojenie s prírodou, africká kultúra, jej dávni predkovia a ich tradície ako aj učenia, ktoré získava prostredníctvom lucidných (vedomých) snov, to všetko ju inšpiruje v jej tvorení a ovplyvňuje spôsob, akým sa pozerá na svet.

Marguerite Laleye Oshoun

Dielňa Oshoun

Dnes je to už 15 rokov, čo Marguerite pôsobí v oblasti osobného a duchovného rozvoja. Venuje sa veľkej škále aktivít. Ponúka individuálne muzikoterapie, kde pomocou intuitívneho spevu a rozmanitých hudobných nástrojov, ako sú tibetské misy, hang, šamanské bubny, zvonkohry, gong,… lieči telo a dušu. Pomáha ľuďom pracovať s ich emóciami, blokmi a traumami, a liečiť ich vďaka ich plnému prijatiu a pochopeniu, odkiaľ a prečo k nim prišli. Učí ich vnášať do životov radosť, rozmanitosť, kreativitu a odvahu vedome si tvoriť svoju vlastnú realitu a prevziať za ňu plnú zodpovednosť. Organizuje terapeutické koncerty, ateliéry, konferencie a kurzy intuitívneho spevu. A najnovšie rozvíja nové aktivity pre firmy, manažérov a tímlídrov. Jej cieľom je vniesť viac ľudskosti, sebarealizácie a nový pohľad na svet práce. Tento jej celkom nový koncept sa volá „Crélynx“.

Posledné roky priviedla Marguerite jej životná cesta do ešte u nás málo známeho sveta, ktorý nazýva „šamanizmus bytia“. Podľa Marguerite šaman bytia je remeselník života, kreatívny kúzelník, intuitívny a inšpirovaný liečiteľ a nadšenec, ktorý túži po pravde celým svojím srdcom, celým svojím bytím. Marguerite ako šamanka bytia vníma nekonečný potenciál Vesmíru a učí sa cestovať medzi paralelnými svetmi. Čím viac ich spoznáva, tým viac si uvedomuje, že oddelenosť je len ilúzia a že všetko je navzájom úzko prepojené. A každý jeden z nás je dôležitou súčasťou jedného veľkého celku.

Margueritin koncept „Tvorivý hlas duše“

Tvorivý hlas dušeV dvanástich rokoch mala Marguerite veľmi zvláštny sen. Videla sa v ňom používať svoj hlas v rôznych podobách a pomocou rozmanitých zvukov a spevu liečila ľudí, ktorí jej prišli do cesty. A zároveň tým spoznávala a liečila skryté časti jej vnútra. Tento sen sa opakoval aj počas nasledujúcich rokov, a práve to priviedlo Marguerite k tomu, aby sa začala zaujímať o terapie hudbou. Jej skúsenosti a intuícia ju inšpirovali, aby si vytvorila svoj vlastný koncept, ktorý nazvala „Tvorivý hlas duše“ (franc. „La voix souche“). Dnes je presvedčená o tom, že hudba má veľkú silu transformovať naše životy, otvoriť naše srdcia, liečiť našu dušu a prebúdzať naše vedomie, aby sme si spolu vytvorili lepší svet.

Margueritin hudobný svet

Naturessource - Reflets d’Orishas

CD – Naturessource – Reflets d’Orishas

Marguerite tvorí svoje hudobné dielo v štýle world, etno a zen. Jej posledné CD, ktoré vyšlo minulý rok, sa volá Naturessource – Reflets d’Orishas („Zdroj prírody – ohlasy Orishas“).

Orishas sú božské bytosti uctievané najmä na africkom kontinente, ktoré zhmotňujú rozmanité sily prírody, ako je oheň, vietor, voda, búrka.

Jej tvorba kombinuje rôzne hudobné nástroje a pomocou intuitívneho jazyka nás zavedie do svojho imaginárneho sveta plného zmyslov, pocitov, zvukov a obrazov. Je to magická cesta medzi zemou a nebom, hymna prírody, cesta do vlastného vnútra.

Marguerite ako maliarka

Marguerite už od detstva veľmi rada maľuje. Žiadnu umeleckú školu však neabsolvovala. Jej učiteľom a inšpiráciou bol vždy sám život. Rada ho zobrazuje v jeho rozmanitých formách a farbách. Pre Marguerite každé tvorenie, či už je to prostredníctvom maľby, tanca, spevu či písania, predstavuje vzrušujúce dobrodružstvo. Dobrodružstvo, ktoré predstavuje sám život.

Maľuje energetické obrazy, ktoré pozitívne pôsobia na miesta, kde sú vystavené a na ľudí, ktorí sa v nich nachádzajú. Jej diela vyjadrujú pohyb životom, pozývajú nás k introspekcii, vnášajú pokoj do duši a vzbudzujú nekonečnú radosť. Marguerite Laleye Artistic

Marguerite je veľmi napojená na našu matku Zem. V prírode nachádza veľký zdroj inšpirácie. V zmenených stavoch vedomia, ako je tranz, sa nechá vtiahnuť do sveta rastlín, zvierat a minerálov a maľuje vízie, ktoré v týchto svetoch objaví. Tak vznikajú jej kresby plné tajomných symbolov, tvarov a farieb.

Maľuje aj onirické mandaly. Tie vznikajú počas hlbokých meditácií, pri ktorých ju bohyňa Oshoun zavedie do sveta čarovných foriem a farieb, ktoré majú liečiteľskú moc. Tie potom namaľuje v podobe mandál.

Marguerite Laleye obrazy

Marguerite ako spisovateľka

Marguerite napísala viacero knižiek (vyšli zatiaľ len vo francúzskom jazyku):

Le bonheur me va si bien. Un état d’esprit (Šťastie mi veľmi pasuje. Stav ducha)
S’éveiller aux pouvoirs guérisseurs des mondes oniriques (Prebudiť v sebe liečiteľské schopnosti onirického sveta)
Sur le chemin du retour (Na ceste späť)
Voix Souche – Le fleurissement des chants de l’être (Spev Duše –Kvitnúce piesne bytia)
Des roses et des lèvres (Zbierka básní „Ruže a pery“)

Marguerite knihy

N.B. 30.3 – 5.4.2020 Marguerite Lalèyê príde opäť na Slovensko – k nám do Krystalie! Pripravili sme si pre Vás zaujímavý program 🙂 Viac informácií nájdete už čoskoro na našej internetovej stránke www.krystalia.sk v sekcii Kurzy. Na čo sa môžete tešiť?

Marguerite_program

Marguerite_program

 

Internetové stránky Marguerite Lalèyê:

Marguerite Lalèyê

Koncept „Tvorivý hlas duše“

Hudba

Obrazy

Masáže a muzikoterapia

Crélynx (školenia pre firmy, teambuilding, coaching manažérov, riaditeľov)

E-shop obrazy 

E-shop

Marguerite na facebook-u

 

Vaše Krystalky 💜