AURA-SOMA – celostný liečebný systém

AURA-SOMAAura-soma je celostný liečebný systém, ktorého základom je znalosť a praktické využitie terapeutických účinkov farieb.

Hlavným terapeutickým nástrojom tejto neinvazívnej terapie sú fľaštičky Equilibrum v ktorých sa snúbia liečivé vibrácie farieb s energiami minerálov a rastlín. Používanie flakónov pomáha navodiť harmóniu a rovnováhu na všetkých úrovniach nášho bytia (emocionálnej, mentálnej, duchovnej a fyzickej).

Aura-soma – liečba duše

AURA-SOMAS pomocou Aura-Somy dokážeme objaviť príčinu našej ne-moci v emocionálnej sfére – úrovni. Energia flakónov nás podporuje v tom, aby sme vstúpili do vedomého kontaktu s naším vnútorným vedením. V tomto procese si postupne uvedomujeme potlačené emócie a emocionálne zranenia z minulosti, ktoré spôsobujú vnútornú nerovnováhu. Tá sa na fyzickej úrovni prejavuje ako choroba, „ne-moc“ (anglicky dis-ease). Tým sa dostávame do roviny príčiny mnohých chorôb a problémov, v ktorej môžeme znovu prežiť situácie, ktoré nás zranili, a získavame potrebné vhľady. Tento proces vedie k pochopeniu, od-pusteniu a seba-láske. Láska vždy znamená cestu k celistvosti a harmónii na všetkých úrovniach nášho bytia.

Pocit ne-moci môžeme zažívať v rôzných oblastiach nášho života /v pracovnej sfére, v oblasti vzťahov a partnerstva/. Može sa prejavovať i v tom, že máme pocit, že nedokážeme nájsť svoju životnú cestu a čeliť životným výzvam s dôverou vo vlastné sily. Farby, ktoré sa nachádzajú v našom farebnom výbere reflektujú naše vnútorné potreby a odzrkadľujú situácie, v ktorých sa práve nachádzame zo širšej perspektívy. Poukazujú aj na naše vlastné vnútorne zdroje a kvality, o ktorých existencii na vedomej úrovni ani len netušíme. Farby nám zrkadlia sebapoznanie a hovoria o tom, čo si potrebujeme uvedomiť a zmeniť. Pomáhajú nám pochopiť podvedomé vzorce správania a poodhaliť skrytý význam životných lekcií.

AURA-SOMAVďaka tomuto procesu vstupujeme do vedomého kontaktu s našou dušou, stávame sa jej záhradníkom. Zároveň máme jedinečnú možnosť objavovať a uvedomovať si naše vnútorné kvality a zdroje sily. Postupne odhaľujeme náš skutočný duchovný potenciál, prebúdzame Božskú iskru, ktorá v nás drieme a začíname ju privádzať do nášho života. S pomocou flakónov Aura-Somy sa naša životná cesta stáva jasnejšou a zreteľnejšou.

Veľká časť tohto procesu sa deje cez srdce, ktoré sa postupne otvára a prebúdza k životu. My sa otvárame novým životným možnostiam a láska, ale hlavne seba-láska, sa stáva staro-novým spoločníkom na našich životných cestách.

Systém Aura-Soma tvorí viac než 100 farebných kombinácií – flaštičiek Equilibrum. Jeho súčasťou sú aj sady flakónov ktoré majú špecifický význam a použitie /záchranná sada, čakrová sada, detská sada, sada majstrov a sada archanjelov/.  Napríklad flakóny čakrovej sady slúžia k tomu, aby harmonizovali jednotlivé energetické centrá, a pomohli nám preliečiť a transformovať životné lekcie, výzvy a témy, ktoré sa viažu k jednotlivým čakrám.