Ako správne separovať?

ako separovaťČo patrí a čo NEpatrí do separovaného odpadu? Naučme sa spoločne ako SPRÁVNE triediť a separovať odpad, myslime EKOLOGICKY a pomôžme tak nielen prírode ale najmä sami sebe.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete ako správne separovať a triediť zber – zameriame sa na najbežnejšie druhy odpadov v bežnej domácnosti, a to sú PAPIER, PLASTY A SKLO. Ostatné druhy odpadov a ich triedenie nájdete na hypertextovom odkaze na konci článku.

PAPIER

Sem patrí: noviny, časopisy, knihy, zošity, písací papier, ústrižky, prospekty, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový papier, vlnité lepenky, papierové a kartónové krabice. Krabice prosíme poskladať, prípadne stlačiť na minimum, noviny a časopisy pri veľkom množstve zviazať.

Sem nepatrí: papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi, prieklepový papier (indigo), vrstvený papier s iným materiálom, použité papierové vreckovky, vata a výrobky z vaty, použité jednorázové plienky, použité papierové utierky, celofán

PLASTY

Sem patrí: plastové fľaše od nápojov – PET fľaše, plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu, plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb, plastové fľaše od prípravkov na ošetrenie a ochranu rastlín, TETRAPACKY (kompozitné obaly) od mlieka, džúsov – len ak nie je v blízkosti samostatný kontajner na kompozitné obaly, plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok, kečupu, polyetylénové obalové fólie, plastové hračky a plastové kuchynské predmety, boby, sane, plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá, plastové stoly, stoličky, prepravky, debničky, koše, polyetylénová fólia čistá bez blata, tašky -„igelitky“, plastové a polystyrénové tácky PET fľaše prosíme stláčať na minimum,  plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu! Plasty nevkladať do ďalších obalov, tašiek a neviazať!

Sem nepatrí: plasty silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou, polystyrénové tácky, obaly, výrobky, plastové obaly od motorového oleja a ropných produktov, kovové uzávery z fliaš, obaly kombinované so sklom, kovom, polyetylénovú fóliu s textilom (tašky a obrusy s tkanou textíliou), obaly z jedov a výbušnín, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, obaly z liekov. Tieto odpady vkladáme do vlastnej kukanádoby na zmesový odpad.

SKLO

Sem patrí: sklo predovšetkým bez obsahu – prázdne, sklenené poháre z konzervovaných potravín (zelenina, kompót, detská výživa, pochutiny, káva…), sklenené fľaše rôznej farby od nápojov, sklenené obaly rôznej farby bez kovových uzáverov, dekoratívne a tabuľové sklo, poháre na pitie. Sklo prosíme nerozbíjať.

Sem nepatrí: sklo silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou, porcelán, zrkadlo, obrazovky, autosklo. Tieto odpady vkladajte do vlastnej kukanádoby na zmesový odpad. Žiarivky, výbojky, žiarovky (patria medzi elektroodpad).

ZDROJ: www.tatiar.sk/_separuj/separujeme.html (tu nájdete aj separáciu všetkých ostatných druhov odpadu)