Nílsky križ – ANKH

Nílsky kríž ANKHTento symbol pochádza zo starého Egypta. Hieroglyfický význam slova ankh, alebo anch symbolizuje životnú, či božskú silu.

Spája sa s najvyššími egyptskými Bohmi ako sú Osiris, Isis (Eset) a ich syn Horus. V starom Egypte bol považovaný za kľúč k Nílu, pretože pomocou neho bohyňa Isis ovládala správanie rieky. Znamená hlboké porozumenie a spojenie s vesmírom, predstavuje živly vody a vzduchu.

Tento symbol sa považuje za jeden z najsilnejších a najmocnejších žiaričov. Je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne a s veľkou úctou a pokorou. Nie každému prospieva, nie každý je naladený na jeho energie. Je vhodné ho umiestniť na pár nocí vedľa hlavy a pocítite, či jeho vibrácie s Vami ladia. Pokiaľ nemáme jeho účinky vyhodnotené, neodporúča sa nosiť.

Nilský kríž vie odnímať negatívnu energiu z nášho tela a dokáže dodávať pozitívnu energiu, preto sa mu tiež niekedy hovorí „kríž života“. Ankh má 2 strany a každá z nich má iné silové pôsobenie. Jednou stranou sa negatívna energia nasáva, ktorá sa po prechode krížom zmení na pozitívnu a následne je šírená smerom von.

Pracovať s týmto biogenerátorom energie môžeme rôznymi spôsobmi – môžeme čerpať liečivú energiu do nášho tela, odčerpávať negatívnu energiu, alebo vybíjať energiu (čistenie energií). Pri práci s nílskym krížom sa odporúčajú odstrániť všetky kovové predmety z prostredia v ktorom s ním pracujeme.

Nielen starí Egypťania využívali silu tohto žiariča, veľmi obľúbenou a praktickou liečiteľskou pomôckou je aj pre mnohé smery alternatívnej medicíny. Využíva sa k predchádzaniu chorobám, k uzdravovaniu, k urýchleniu liečivých procesov, k odstraňovaniu bolesti hlavy, únavy, vyčerpanosti, a podobne.