Pyramídy

Pyramída je silný akumulátor a transformátor energie.

Pyramídy nielen ako stavby fascinujú ľudstvo už odnepamäti a sú obľúbenou a často vyhľadávanou formou priestorových žiaričov. Cez podstavu sa napájajú na energiu Zeme, vrchol pyramídy smeruje do kozmu.

Pyramídy z drahých kameňov v sebe spájajú silnú energiu tohto jedinečného tvaru s účinkami samotného kameňa. Používajú sa na odrušovanie nežiaducich energetických polí, transformáciu energie, očistu a nabíjanie i liečenie.

V našej ponuke nájdete pyramídy z rôznych minerálov – od najbežnejších až po vzácnejšie druhy kameňov.

';