Knihy - Čakry, aura, knihy o karme

Čakry, aura, knihy o karme

Energetické pole človeka, energetické centrá, farby v našom živote, karma. Témy zaujímavé pre každého, kto chce pochopiť ako funguje ľudské telo a život po živote.

Ľudské telo je zaujímavým fenoménom nielen po stránke fyziologickej, ale i duchovnej. Je to téma, ktorej sa ľudia venujú už odnepamäti. Témy ako energetické pole človeka (aura), energetické centrá (čakry), farebné spektrum a jeho pôsobenie na naše zdravie a telesné orgány sú zaujímavým doplnenín vedomostí pre každého, kto sa zaujíma o tradičné východné filozofie a učenia, ktoré nahliadajú na človeka ako celok a život ako cyklus.

Nájdete u nás knihy o čakrách, ich význame, o metódach harmonizácie energetických centier i možných dôsledkoch ich dysbalancie. Takisto o energetickom poli človeka, jeho význame a diagnostike, náuky o farbách a ich význame v našich životoch, ale i knihy o karme, životnom cykle a reinkarnácii.

';