Rada múdrych s Dankou a Jankou

seminár Rada múdrych

Júnová Rada múdrych sa bude konať 8.6. 2017 od 17.30 do 20.30 hod. Po niekoľkých mesiacoch sa z Mexika vrátila Janka Sofia, takže sa tešíme na zážitky 🙂

Rok 2017 je rokom vedomého tvorenia a osobnej zodpovednosti za svoj život. Všetko okolo nás zrkadlí a šepká rečou symbolov posolstiev pre nás na našej ceste prebudenia. Stretnutie bude venované všetkým nám, ktorých tajomstvo čísel a tarotu fascinuje, zaujíma a pomáha nám aj v bežnom živote pochopiť zmysel života, uvedomiť si svoje dary, životné výzvy, naše vzťahy a precítiť cestu, ktorou napĺňame svoje životné poslanie. Bližšie si rozoberieme mesiac Jún 2017, jeho dary – spojenie, prijatie, voľba, bezpodmienečná láska a takisto jeho výzvy. Bude to mesiac o našich vzájomných vzťahoch, ktoré budeme aktivovať lásku a ocenením a liečiť odpustením. Jún je mesiac o láske a zameraní pozornosti na naše vzťahy za pomoci Archaniela Chamuela a Gabriela. Tešíme sa na vás 🙂

';