NiMitRa 2018

Buď pozdravený, Život. Prihováram sa ti s láskou a nádejou na perách. Dovoľ, aby som sa ti predstavila. Som Duša v posvätnom chráme z mäsa a kostí. Som hmota, ale som i Umelcom Ducha a viem, že mám vo svojich rukách ten najväčší Dar. V objatí Slnka, so Sprievodom Luny a za Svetla Hviezd som prišla na tento svet vytvárať Krásno. Mojou úlohou je nájsť cestu k Sebe, k Svojmu Posvätnému Stredu, naučiť sa Smiať sa, plakať, Spievať, Počuť spev Kryštálov, radostne Tancovať, Hrať sa, jednoducho Žiť. Učíš ma, že Cesta Bojovníčky nie je vždy ľahká, ale tiež, že to, čo Ja nazývam Prekážkami ty nazývaš Milosťou. Naučil si ma, že Cesta je vždy zároveň aj Cieľom a že s Motýľom v Srdci ide všetko ľahšie. Máš pravdu, Život. Teraz to už Viem. Ďakujem ti, že máš so mnou Trpezlivosť a že mi ukazuješ Svetlo v temnote. Teraz už Viem, že Zázraky sú dôsledkom voľby Lásky. Som pripravená, Život. Budem Tvojou Nimitrou…

Kolekciu tvorí 65 originálnych šperkov – náhrdelníkov, náramkov, náušníc a hodiniek.

Šperky: Miška Berková, foto: Maťka Očková

';