Vedomie jednoty karty

Karty vedomie jednoty

Archanjelské kľúče pre poslov svetla, ktoré sa s láskou 🫶 rodili spolu s ich autorkou SofiJankou Thomkovou, nájdete aj v našej Krystalii. 🙂🫢

Vedomie Jednoty je dielom utkaným vláknami Svetla a Lásky – čistého napojenia na Božský Zdroj. Spája v sebe jednoduché a základné nástroje sebapoznania, posolstvá 12-tich Archanjelov 😇, utvárajúcich svetelnú bránu zostupu…🌞

Tieto karty a knižka nech sú pre nás múdrym a láskavým sprievodcom v procese transformácie na ceste k SEBE – do Vedomia Jednoty…

';