Kniha Tvorcovia

Kniha Tvorcovia

 Aktuálne vám chceme predstaviť úžasnú zbierku jedinečných príbehov od inšpiratívnych mužov, ktorá nesie názov Tvorcovia.  

 

Príbehy zozbierané terapeutkou Mab Jungou, zarezonujú nielen s mužmi ale aj ženami, vďaka múdrosti, ktorú obsahujú i citlivosti a otvorenosti, v akej sú vyrozprávané. ❤

🧔👳‍♂️ Muži v tejto knihe ukázali kúsok svojho sveta a dovolili tak nahliadnuť do ich esencie. Riadky pôsobia liečivo a majú potenciál pomôcť nejednému mužovi, ktorý možno v minulosti necítil podporu. 🏆

📜 Kniha obsahuje 33 príbehov, napríklad mandalistu Ľubomíra Slejzáka, sprievodcu slovanskými obradmi Zdenka Dragomira Ordelta, mestského šamana Mareka Bohunického, kňaza Zeme Tomáša Bužeka a mnoho ďalších liečiteľov, hudobníkov, sprievodcov a mužov, ktorí našli svoju duchovnú cestu a môžu nám byť veľkou inšpiráciou pri putovaní a hľadaní tej našej.

';