Kniha Sedm podob lásky

Kniha Sedm podob lásky

V knihe Sedm podob lásky sa dočítate, čo naozaj znamená mať rád a milovať. Čakajú Vás pri čítaní nečakané zistenia … 

V kapitolách o láskavosti, trpezlivosti a schopnosti odpúštať prídete na mnohé nečekané momenty.🤓🌟

Ak sa tieto postoje stanú v živote návykom, dočkáme sa a budeme nachádzať uspokojenie vo vzťahoch s ľudmi . 🙃🌞❤️

Táto kniha pomôže prekonať mnoho nedorozumení vo vzťahoch a aj v rozhovoroch .

Pôjdete do budúcna po ceste spokojného života, naplneného láskou.

';