Karty „Vedomie jednoty“

karty_vedomie_jednoty

Priatelia, znova u nás nájdete karty od sestričiek zo Slnka v srdci 🌞❤️ „Vedomie jednoty“ aj „Orákulum života“.

Obe sú nádherné a môžu sa stať múdrym a láskavým sprievodcom v našich životoch.

Karty „Vedomie jednoty“ sú archanjelskými kľúčmi pre poslov sveta. 😇 Spája v sebe jednoduché nástroje sebapoznania, posolstvá 12-tich Archanjelov, skrytú múdrosť čísel, odkazy symbolov a reč obrazov, ktoré otvárajú našej srdcia. 💗

Karty „Orákulum života“ sú živým mostom spojenia nášho vedomia s dušou. 🙌 Tieto karty prebúdzajú dary poznania a lásky, otvárajú intuíciu a vedú nás k plnému rozpínaniu nášho Božského bytia tu na Zemi.

Nech vám tieto kartičky poradia na spletitej ceste životom!

Okrem týchto úzasných kartičiek nájdete u nás samozrejme aj mnohé iné. 🙂

';