Anjelské vykladacie karty

Anjelske vykladacie karty

Opäť tu máme pre vás tieto úžasné anjelské karty na vykladanie a napojenie sa s anjelmi. 👼

Karty od jasnovidky Debbie Malone sú súborom tridsiatich šiestich mocných anjelov, ktorí vám budú nápomocní v akejkoľvek situácií. 🌞
Pomôžu vám zvládnuť ťažké obdobie. A tiež vás budú inšpirovať na ceste za vašimi cieľmi. 🏆🚗

Každá karta vznikla ako priame napojenie s určitým anjelom. Môžete ju používať pre daný účel a kedykoľvek je to potrebné.

V knižke nájdete význam jednotlivých kariet a spôsob ako karty vykladať. 🥰

Naša celá ponuka kariet.

';