Zvuk, pohyb & dotyk

Zvuk, pohyb & dotyk

Telo je dokonale inteligentné. Má množstvo druhov dychov, zvukov, pohybov a dotykov.  Pozývame Vás na intenzívny workshop sebapoznania s prvkami šamanizmu & tantry s Martinou Očkovou.

Na tomto praktickom workshope budeme intenzívne pracovať na rozšírení nášho vnímania a vedomia prostredníctvom našich zmyslov – pomocou zvukov, samo liečivých pohybov, vedomého dychu a dotyku. Rozšírime svoje zmysly a prehĺbime percepciu bytia v tomto tele a v tomto časopriestore.

– práca so zvukmi, aktívna vibrácia zvukom OM, zvuková sprcha, meditácia

– intuitívny pohyb/tanec – dynamická meditácia, práca s 1. až 5.čakrou

– medicínsky kruh, očistné rituály, “šamanská” cesta

– vnímanie v pohybe a dotykom

';