Žiarislav – „Vnútorná pieseň“

Ziarislav - Vnutorna piesen

Pozývame Vás na tvorivý sobotný deň 2.2.2019 🙂

Málo rozprávania a veľa hrania, spevu.

Príďte si vytvoriť  vlastnú vnútornú pieseň. Dozviete sa o jej význame pre ochranu duše a posilnenie Vašej cesty.

Bubny doby, hrkálky, koncovky, píšťaly, fujarky, husle, basička, viola, gitarka, iné nástroje, účastníci si môžu priniesť svoje a aj skúsiť na požičaných, ktoré prinesie ŽS. Práca s každým účastníkom. Smerujúca k vytvoreniu svojej vnútornej piesne, ktorá môže posilniť životnú cestu. Vytváraním vlastnej piesne, vlastnej cesty – posilňujeme dušu čistou, ušľachtilou silou.

Spievaním kruhových piesní sa ľudia učia viac-hlasom a spoločenskému porozumeniu.
Základ je však zladiť sa so samotnou svojou bytosťou. Porozumieť sám sebe. Naladiť sám seba.
Nastavenie vnútornej piesne je účinný spôsob ovládania svojho vedomia a cesty.

Ako pomôcky môžu poslúžiť piesne už jestvujúce, ale to je len začiatok. Každý je jedinečnou bytosťou a preto každý môže mať svoju vlastnú pieseň. Cieľom je napomôcť sebaovládaniu v rovine duše a osobného ducha (vedomia), čo sa prejavuje cítením, obrazotvornosťou a hudobnosťou. Obmedzenie vonkajších ruchov je možné práve nastavením, zosilnením a zušľachťovaním vnútornej piesne.

PRE HUDOBNÍKOV AJ NEHUDOBNÍKOV – CVIČENIA – PRÁCA S PRIRODZENÝM HLASOVÝM PREJAVOM – ROVINY VEDOMIA A SLOVA

Vedie hudobník a muzikoterapeut Žiarislav.
Bližšie údaje pošleme prihláseným účastníkom.

Účastnícky poplatok: 30,- €
Prihlásiť sa môžete na diva@ved.sk – predmet: Vnútorná pieseň,

alebo priamo cez nás:

* online v našom kalendári,

* telefonicky: 041/ 563 00 28,

* mailom: krystalia@krystalia.sk,

* osobne priamo u nás v predajničke 🙂

Tešíme sa na Vás ❤️

';