Rada múdrych s Jankou Sofiou a Dankou – Október

rada múdrcyh, október

Priatelia, v októbri sa môžete opäť tešiť na sestry zo Slnka v srdci, Janku Sofiu a Danku a ich Radu múdrych   Vo štvrtok 12.10.2017 o 17.30 začíname

Rok 2017 je rokom vedomého tvorenia, múdrosti a osobnej zodpovednosti za svoj život. Všetko okolo nás zrkadlí a šepká rečou symbolov posolstiev pre nás na našej ceste prebudenia. Stretnutie bude venované všetkým nám, ktorých tajomstvo čísel a tarotu fascinuje, zaujíma a pomáha nám aj v bežnom živote pochopiť zmysel života, uvedomiť si svoje dary, životné výzvy, naše vzťahy a precítiť cestu, ktorou napĺňame svoje životné poslanie.

Stretnutie bude zamerané na mesiac Október 2017, na jeho dary a výzvy. Október je anjelský mesiac plný intuície, nehy a lásky.“Rodí sa vo mne nové vedomie“ to nám tento mesiac chce povedať. Na úrovní mysle sa budeme sústrediť na uskutočnenie našich vízií. Budeme vedení veriť, že naše najvyššie predstavy sa naplnia. Čaká na Vás stretnutie s číslami, tarotom a tiež meditácia. Tešíme sa na Vás 🙂

Môžete sa prihlásiť v našom online kalendári alebo na krystalia@www.krystalia.sk, 041/5630028

';