Kaula Tantra Joga s Martinou Očkovou – NÁHRADNÝ TERMÍN

kaula tantra joga s Martino Očkovou

Priatelia, srdečne Vás všetkých pozývame na kaula tantra jogu. Lektorka Maťka sa vrátila do svojej domoviny len na malú chvíľu a má chuť odovzdať svoje skúsenosti aj ďalším ľuďom. Preto všetci, ktorých Vás táto téma láka, pridajte sa do spoločného kruhu. Na úvod si niečo o kaula tantra joge povieme, potom otvoríme spoločný kruh a začneme cvičiť. Záver cvičenia sa bude niesť v znamení alikvótnych tónov sundrumu.

Kaula tantra joga je mocná a liečivá zostava asán, dychových cvičení a meditácie pochádzajúca zo starých Véd, z učenia Bhagavan Shanmuka Anantha Natha-na v juhozápadnej Indii v Shri Kali Ašrame. Viac si môžete prečítať v článku.

Kaula Tantra joga bude trvať približne 2,5 hodiny. Na začiatku si niečo povieme (cca 30 minút), no najmä budete mať možnosť vyskúšať si a zažiť efekt kaula tantra jogy vo vlastnom tele. Po praktikovaní sa môžete cítiť rôzne. Cez pocit uvoľnenia, flexibility, radosti či šťastia, ale taktiež cez pocit únavy, obmedzenia, nepokoja či rozladenia. Každý deň je však iný – naše fyzické, mentálne, psychické či emočné nastavenia si vyžadujú našu pozornosť aj vo chvíľach, kedy by sme ich radšej nevnímali. Tento prirodzený proces vnímam ako stále sa meniacu a nekončiacu cestu seba prijatia – prijať veci TAKÉ, AKÉ SÚ… 

26.10.2017 (piatok) od 17.00 do 19.30 v Krystalii. Vstupné 10 eur. Info a registrácia: 041/5630028, e-mailom na krystalia@www.krystalia.sk alebo online kalendári na našej stránke. Kapacita miest je obmedzená!

';