Rada Múdrych December

Rada Mudrych december

Pozývame Vás všetkých na decembrové stretnutie RADY MÚDRYCH, ktoré bude 13.12.2018 o 17,30 hod. u nás v Krystalii 💜

Je čas na rekapituláciu, zastavenie sa a prehodnotenie všetkého, čo sme prežili. Sila našich zasvätení. Dovoľme si, zastaviť sa a popremýšľať o sebe, o našom živote a vzájomných vzťahoch. Každý vzťah je tu pre mňa a slúži mi k rastu. S úctou a pokorou si ďakujem.

1.12.2018 vstúpime pod vibráciu čísel 12/3 – 11/2 – 5. V tarote je to energia zasvätenia – Viselca a Cisárovnej a Veľkňaza.

AKO? a ČO? nám bude pomáhať v tomto mesiaci si povieme aj cez reč čísel a rozhovory.

Budeme aj spievať a meditovať 🙂

Teší sa na Vás SofiJanka, Danka a Krystalia 💜💜

 

Prihlasovať sa môžete:

– na telefónnom čísle: 041/563 00 28,

– mailom: krystalia@krystalia.sk,

 – alebo online 🙂

';