object(WP_Post_Type)#10665 (38) { ["name"]=> string(7) "courses" ["label"]=> string(5) "Kurzy" ["labels"]=> object(stdClass)#10670 (35) { ["name"]=> string(5) "Kurzy" ["singular_name"]=> string(4) "Kurz" ["add_new"]=> string(7) "Add New" ["add_new_item"]=> string(12) "Add New Kurz" ["edit_item"]=> string(9) "Edit Kurz" ["new_item"]=> string(8) "New Kurz" ["view_item"]=> string(9) "View Kurz" ["view_items"]=> string(18) "Zobraziť články" ["search_items"]=> string(12) "Search Kurzy" ["not_found"]=> string(14) "No Kurzy found" ["not_found_in_trash"]=> string(23) "No Kurzy found in Trash" ["parent_item_colon"]=> string(0) "" ["all_items"]=> string(5) "Kurzy" ["archives"]=> string(5) "Kurzy" ["attributes"]=> string(19) "Vlastnosti článku" ["insert_into_item"]=> string(20) "Vložiť do článku" ["uploaded_to_this_item"]=> string(20) "Nahrané do článku" ["featured_image"]=> string(21) "Ilustračný obrázok" ["set_featured_image"]=> string(31) "Nastaviť ilustračný obrázok" ["remove_featured_image"]=> string(33) "Odstrániť ilustračný obrázok" ["use_featured_image"]=> string(34) "Použiť ako ilustračný obrázok" ["filter_items_list"]=> string(27) "Filtrovať zoznam článkov" ["filter_by_date"]=> string(23) "Triediť podľa dátumu" ["items_list_navigation"]=> string(28) "Navigácia zoznamu článkov" ["items_list"]=> string(16) "Zoznam článkov" ["item_published"]=> string(26) "Článok bol publikovaný." ["item_published_privately"]=> string(41) "Článok bol puklikovaný ako súkromný." ["item_reverted_to_draft"]=> string(31) "Článok sa vrátil na koncept." ["item_trashed"]=> string(22) "Článok odstránený." ["item_scheduled"]=> string(27) "Článok bol naplánovaný." ["item_updated"]=> string(24) "Článok aktualizovaný." ["item_link"]=> string(17) "Odkaz na článok" ["item_link_description"]=> string(18) "Odkaz na článok." ["menu_name"]=> string(5) "Kurzy" ["name_admin_bar"]=> string(4) "Kurz" } ["description"]=> string(0) "" ["public"]=> bool(true) ["hierarchical"]=> bool(false) ["exclude_from_search"]=> bool(false) ["publicly_queryable"]=> bool(true) ["show_ui"]=> bool(true) ["show_in_menu"]=> bool(true) ["show_in_nav_menus"]=> bool(true) ["show_in_admin_bar"]=> bool(true) ["menu_position"]=> int(11) ["menu_icon"]=> NULL ["capability_type"]=> string(4) "post" ["map_meta_cap"]=> bool(true) ["register_meta_box_cb"]=> NULL ["taxonomies"]=> array(0) { } ["has_archive"]=> bool(true) ["query_var"]=> string(7) "courses" ["can_export"]=> bool(true) ["delete_with_user"]=> NULL ["template"]=> array(0) { } ["template_lock"]=> bool(false) ["_builtin"]=> bool(false) ["_edit_link"]=> string(16) "post.php?post=%d" ["cap"]=> object(stdClass)#10667 (15) { ["edit_post"]=> string(9) "edit_post" ["read_post"]=> string(9) "read_post" ["delete_post"]=> string(11) "delete_post" ["edit_posts"]=> string(10) "edit_posts" ["edit_others_posts"]=> string(17) "edit_others_posts" ["delete_posts"]=> string(12) "delete_posts" ["publish_posts"]=> string(13) "publish_posts" ["read_private_posts"]=> string(18) "read_private_posts" ["read"]=> string(4) "read" ["delete_private_posts"]=> string(20) "delete_private_posts" ["delete_published_posts"]=> string(22) "delete_published_posts" ["delete_others_posts"]=> string(19) "delete_others_posts" ["edit_private_posts"]=> string(18) "edit_private_posts" ["edit_published_posts"]=> string(20) "edit_published_posts" ["create_posts"]=> string(10) "edit_posts" } ["rewrite"]=> array(5) { ["slug"]=> string(10) "nase-kurzy" ["with_front"]=> bool(true) ["pages"]=> bool(true) ["feeds"]=> bool(true) ["ep_mask"]=> int(1) } ["show_in_rest"]=> bool(false) ["rest_base"]=> bool(false) ["rest_namespace"]=> bool(false) ["rest_controller_class"]=> bool(false) ["rest_controller"]=> NULL ["revisions_rest_controller_class"]=> bool(false) ["revisions_rest_controller"]=> NULL ["autosave_rest_controller_class"]=> bool(false) ["autosave_rest_controller"]=> NULL ["late_route_registration"]=> bool(false) }
';