Ametyst (Brazília, Uruguay)

ametyst, brazília

Ametyst je mimoriadne silný kryštál s obrovskou ochrannou, liečivou a očistnou silou.

Svojho nositeľa chráni pred negatívnymi energiami akéhokoľvek charakteru, psychickými útokmi a vplyvom geopatogénnych zón. Ametyst je kameňom viery a meditácie. Je duchovným kameňom, ktorý podporuje rozvoj intuície a duchovného videnia, očisťuje auru. Harmonizuje dve najvyššie čakry, čakru tretie oko a čakru korunnú.  Prináša lásku a láskyplnú múdrosť, svetlo a harmóniu do medziľudských vzťahov. Udržuje rovnováhu medzi „vysokým“ a „nízkym“. Na fyzickej úrovni tíši bolesť, uvoľňuje nerovnováhu spôsobenú duševným napätím, zmierňuje strach, obavy a žiaľ, pomáha pri závislostiach. Prečisťuje krv, podporuje produkciu hormónov, upravuje trávenie.

Očista: slanou vodou

Nabíjanie: na nepriamom slnku

';