Panvové dno prakticky

Milé žienky, pozývame Vás na workshop „Panvové dno prakticky“ s lektorkou Luckou Koreňovou. Ústrednou témou bude panvové dno, ktoré si komplexne rozoberieme a budeme s ním intenzívne pracovať.

panvové dnoPozrieme sa na to, ako panvové dno vyzerá, ako funguje, čo v našom tele ovplyvňuje, s čím spolupracuje a prečo je dôležité, aby bolo v dobrom stave. Budeme pracovať so štruktúrami tela, ktoré ho ovplyvňujú cez pohyb, ťah a tlak. Naučíme sa ho nacítiť a pracovať s ním tak, aby fungovalo optimálne.

Pomocou dychu budeme pracovať s panvovým dnom zvnútra a pozrieme sa na to, ako správne dýchanie môže pomôcť rozvinúť jeho dynamiku. S panvovým dnom budeme pracovať ako so súčasťou hlbokého stabilizačného systému. Dáme si do súvislosti panvové dno s problémami, akými sú inkontinencia, neplodnosť, ženské problémy, či nefunkčné brušné svalstvo. S panvovým dnom tiež súvisia problémy s chrbticou, držaním tela, bedrovými kĺbmi, ale aj chronický kašeľ, bolestivá krčná chrbtica a mnohé iné.

Pozrieme sa na panvové dno aj z pohľadu psychosomatiky – ako na náš emočný barometer. Ako na jeden zo základných psychických postojov. Ako na domov našich krokov, či už pohybových alebo životných a ako na našu existenčnú oporu.

praktických cvičení sa okrem dychu budeme priamo venovať lokalizácií svalov panvového dna, aby sme mohli cvičiť s tými správnymi svalmi. Túto vedomosť potom použijeme na nácvik Kegelových cvikov a nácvik jednotlivých pozícií praktickej zostavy. Tá vychádza najmä z jogovej terapie, ale aj z metódy Ľudmily Mojžišovej a Sarah Duvallovej. Taktiež využijeme funkčnú relaxáciu zameranú na panvové dno.

Budeme riešiť aj to, akým spôsobom zvykneme sedieť, chodiť a aké nosíme topánky. To všetko môže ovplyvňovať zdravie nášho panvového dna. Tiež si vyskúšame vedomý pohyb, cez ktorý budeme pretvárať naše pohybové vzorce, ktoré môžu panvové dno ovplyvňovať.

Čo sa týka náročnosti, workshop je vhodný pre všetky vekové kategórie. Cvičenie nie je náročné, pozostáva z jednoduchých, všeobecne zvládnuteľných cvikov. Tie budeme individuálne nastavovať podľa princípov jogovej terapie. Samozrejme tak, aby ich zvládli aj tí, ktorí majú pri cvičení možné fyzické prekážky.

Lucia Koreňová, panvové dno

O lektorke

K joge, ako spôsobu práce s telom, ma priviedla potreba spracovať silný životný zážitok. Celkom podvedome som cítila, že pohyb tohto druhu, keď mám v kľude čas do neho vydýchnuť a zastaviť sa, je pre mňa liečivý. Neskôr sa z fyzického cvičenia stala životná filozofia a spôsob sebarozvoja.

Dlhé roky som pre seba skúšala a hľadala ten “pravý” štýl jogy, až kým som neprišla na to, že si ho musím vytvoriť sama. Môj štýl je ovplyvnený mnohými učiteľmi, avšak najväčším učiteľom bolo a je moje vlastné telo. Pomocou neho som sa naučila, ako prejsť rôznymi životnými obdobiami, okrem iných keď som sa stávala matkou, menila prácu, krajinu a postupne sa stávala čoraz viac sama sebou. Verím, že nám naše telo môže najlepšie ukázať to, čo je pre nás najvhodnejšie, ak mu dostatočne dôverujeme.

S touto dôverou som sa začala joge venovať hlbšie. Najskôr pod vedením skúsenej učiteľky Iyengar jogy Megan Bailey v Kanade, neskôr, už so zámerom podať svoje skúsenosti ďalej, v Body Mind Spirit Academy v Prahe, cez štúdium Hathajogy a Gravidjogy.

„V súčasnosti som vo výcviku Integrálnej jogovej terapie a v pokračujúcom štúdiu Psychosomatiky. Pohybom, psychikou, dušou a tým ako sa navzájom ovplyvňujú, sa zaoberám každý deň pri vedení kurzov jogy, meditácií a vedomého pohybu, ako aj pri individuálnych terapiách a vlastnom sebarozvoji.“

K tématike panvového dna som sa dostala ako čerstvá matka, keď mi chýbal dostatok informácií a sama som začala zisťovať, čo mi pomáha, čo nie, ktoré veci majú zmysel, a ktoré sú samé o sebe málo efektívne. Pri práci s klientmi som zisťovala, že aj tu to má každý z nás trochu inak, že prevencia je dôležitá, náprava zväčša možná.  Ale aj to,že okolo panvového dna koluje veľa kvetnatých slov, mýtov a poloprávd. Najdôležitejšie však je, že panvové dno je ako každá iná časť tela, súčasťou oveľa väčšieho systému. Mojim zámerom je, aby z workshopu každý odišiel s pocitom, že vie ako a prečo so svojim panvovým dnom pracovať tak, aby to bolo vhodné práve pre neho.

Lucia Koreňová