Osho Zen Tarot

Osho Zen Tarot

OSHO, známy duchovný učiteľ a mystik, hovorí o pojme zen ako o hlbokom súlade protikladov. Noc je v súlade s dňom, život v súlade so smrťou a zem je v súlade s nebom. 

 

Tento úžasný súlad, táto harmónia je základným manifestom zenu. ☯️ Tento spôsob života nič neodmieta, neodsudzuje, ale je naopak naplnený rešpektom a láskou. ❤️

Autor sa na šírenie tejto jedinečnej múdrosti zameral aj v tarotových kartách s názvom Zen Tarot. Táto sada nič nepredpovedá, ale je unikátna vo svojom posolstve, nastaviť zrkadlo okamihu a bez váhania ukázať, čo sa deje tu a teraz. 🫶 Pomocou tejto transcedentálnej hry prebudíte svoju citlivosť, intuíciu, súcit a vnímavosť k sebe samému. 👁

Osho Zen Tarot je výborný nástroj na pochopenie toho, čo sa deje v našom srdci. ❤️ Stredoveké symboly boli nahradené súčastnými obrazmi, a preto sú vhodné aj pre začiatočníkov, ktorí sa ešte s tarotom nestretli. 🍀

';