„Hnedá“ mandalka

Za významom mandaly sa ukrýva silná symbolika, ktorá sprevádza tieto jedinečné kruhové obrazce.🖼

Slovo mandala pochádza zo Sanskritu a znamená kruh.🟤 Hoci môže obsahovať znaky ako štvorce alebo trojuholníky, povaha mandaly je vždy kruhová. Význam mandaly závisí od jej farby, geometrických prvkov a kultúry.

Táto krásna, hnedá mandalka, ktorú nájdete v našej predajničke, symbolizuje duchovnú energiu, podporuje kreativitu, trpezlivosť, učí dôverovať Matke Zemi 🌏 a svojej sile. 💪 Symbolizuje tiež jednotu a osvietenie. 😇 Pomáha nám na našej duchovnej ceste, pretože symbolizuje kozmický a psychický poriadok.

Viac našich mandaliek nájdete na webe v doplnkovom tovare.

';