Rada múdrych s Jankou Sofiou a Dankou – September

Rada múdrych, Slnko v srdci, Krystalia, seminár

Priatelia, po letných prázdninách sa môžete opäť tešiť na sestry zo Slnka v srdci, Janku Sofiu a Danku a ich Septembrovú  Radu múdrych   Vo štvrtok 14.7.2017 o 17.30 začíname

Rok 2017 je rokom vedomého tvorenia, múdrosti a osobnej zodpovednosti za svoj život. Všetko okolo nás zrkadlí a šepká rečou symbolov posolstiev pre nás na našej ceste prebudenia. Stretnutie bude venované všetkým nám, ktorých tajomstvo čísel a tarotu fascinuje, zaujíma a pomáha nám aj v bežnom živote pochopiť zmysel života, uvedomiť si svoje dary, životné výzvy, naše vzťahy a precítiť cestu, ktorou napĺňame svoje životné poslanie.

Stretnutie bude zamerané na mesiac September 2017, na jeho dary a výzvy. „Ja som posol Svetla“ to nám tento mesiac chce povedať. Na úrovní mysle sa budeme sústrediť našu pozornosť na Zdroj, budeme hľadať pravdu a vyšší zmysel. Tento mesiac je ako stvorený na rozjímanie, meditáciu a čas strávený osamote. Mesiac s číslom 9 nás nabáda dokončiť to, čo sme začali, aby sme mohli prejsť do nového cyklu. Vyzýva nás spoznať a nasledovať svoje poslanie. Čaká na Vás stretnutie s číslami, tarotom a tiež meditácia. Tešíme sa na Vás

Môžete sa prihlásiť v našom online kalendári.

';