Vypoťte své modlitby (Gabrielle Roth)

Vypoťte své modlitby (Gabrielle Roth)

Predstavujeme Vám knižočku „VYPOŤTE SVÉ MODLITBY“ s podtitulom „Pět rytmů naší duše“.

Medzinárodne uznávaná pohybová a divadelná umelkyňa Gabrielle Roth nám touto formou ponúka pomoc ako rozvinúť vlastný extatický potenciál. Kniha je sprievodcom piatich univerzálnych rytmov, ktoré sú spúšťačom hlbinného pohybu našej duše. 

PLYNUTIE je rytmom ženských mystérií.
STACCATO skúma mužské mystériá.
CHAOS nás všetkých vyzýva k integrácii týchto princípov do prúdu našej osobnej energie.
LYRIKA je rytmom tranzu a sebarealizácie.
V POKOJI, matke všetkých rytmov hľadáme útočisko v prázdnote, ktorá sa nachádza v každom z nás.

Nájdete tu plno praktických inštrukcií a odhaľuje prosté a zároveň hlboké metódy integrácie duchovnej praxe do každodenného života.

 

';