Kniha od Osha „Hlinené lampy“

Kniha od Osha "Hlinené lampy"

Predstavujeme knižnú novinku „Hlinené lampy, 60 podobenstiev a príbehov pre potešenie srdca“ ❤️ od Osha, ktorý je známy svojím revolučným učením o vnútornej transformácii a prístupom k meditácii, čím reaguje na zrýchlené tempo súčasnej doby.

Osho sa nedá zaradiť do žiadnej kategórie. Jeho tvorba zahrňuje veľmi veľa témat, od individuálneho hľadania zmyslu života po naliehavé spoločenské a politické problémy, pred ktorými stojí dnešná spoločnosť. 🌎

Hlinené lampy zaujímajú v Oshovom diele výnimočné miesto, pretože nepochádza z jeho rozhovorov, ale obsahujú 60 podobenstiev, ktorých autorom je sám majster. 🧝‍♀️ Prostredníctvom jednoduchej, čistej symboliky a prekrásnych metafor, hovorí k dnešnému človeku o problémoch súčasnej doby. 🥰

Nakuknite do našej knižice. 🙂

';