Karty vědomé duše – Kim Dreyer

Karty vědomé duše

Karty vedomej duše oslavujú prírodu a uctievajú božské ženstvo vo všetkých jej podobách: od anjela cez vílu, bohyňu, dievča a matku až po starenu.

 

Sú nástrojom, ktorých prostredníctvom sa duše, anjeli a radci budú môcť dotknúť vášho srdca🩷.
Boli vytvorené s úmyslom citlivo a láskyplne s vami zdieľať múdrosť Vesmíru💫 a rady v ňom ukryté. Zámerom týchto kariet je tiež prebudiť vo vás uvedomenie samého seba, aby ste boli schopní vnímať, akou nádhernou a jedinečnou bytosťou ste🥰.

Karty s nádhernými ilustráciami, ktoré povznesú, vám pomôžu dôjsť k prebudeniu a objaveniu vlastnej životnej cesty.

';